Tribute Message from Liga ng Agham para sa Bayan (LAB)

Pinakamataas na pagpupugay ang ipinapaabot ng hanay ng rebolusyonaryong siyentista kay Fidel Agcaoili!

Huwaran siya ng kasigasigan, pagpapakasakit at pagiging mapagkalinga sa mga kasama. Natatangi sa amin ang kanyang pangkalahatang upang mabisang makaambag ang hanay sa usapang pangkapayapaan. Hindi rin namin malilimutan ang patuloy na paglapit niya sa amin sa mga bansang bukas na makipag-ugnayan sa teknikal na usapin.

Palagian naming magiging ehemplo ang buhay at pakikibaka ni Ka Fidel! Mabuhay!