The Armed Forces of the Philippines trains and uses minors as action agents

By DENCIO MADRIGAL
Commander, Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

May we express our deepest concern over the recent events in FarSouth Mindanao on the unconscionable exploitation of minors by the 39th Infantry Battalion of the 10th Infantry Division — Armed Forces of the Philippines. Its most recent victim is "Boy" (not his real name), a 17 year old of Brgy. Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur, who has been trained and tasked to penetrate into a New People's Army unit and steal high powered rifles. At present, he is being paraded by the 39th IB as an "NPA child warrior".

For the information of all, Boy has never been in the NPA roster as a combatant or in whatever capacity. Under the despicable design of the 39th IB, the boy was able to enter the NPA camp under the auspices of the impostor and traitor Roger Parasa, his uncle, and cart away 2 high-powered rifles.

The 39th IB proudly paraded Roy Parasa to the media as its achievement; it has no qualms at all of having exposed a minor to such a dangerous mission such as what the boy did.

This battalion has not the least bit concern for the interest and welfare of minors. This is no different from what the 39th IB did to "Jerry" (not his real name), a 17 year old of Brgy. Malawanit, Magsaysay town, who was tortured in the hope of using him as another "NPA child warrior". Fortunately, Jerry was able to escape his captors and lived to tell his tale. A less fortunate victim is "Donna" (not her real name), of Dungan Pekong, Matanao, Davao del Sur whose scripted account of having been a "child warrior" has been repeatedly paraded to the media.

All of the above — Donna, Jerry and Boy, have never been recruited into the ranks of the NPA. They are simple barrio folks, unfortunate minors, who have been used by the reactionary armed forces in their propaganda war against the revolutionary movement.

Due to the 39th IB's miserable failure to win the war in the battlefield or even to inflict damage on the NPA in the Far South Mindanao Region, it is now trying to destroy the revolutionary movement's image by spinning tall tales of so-called "NPA child warriors" which in effect has done so much harm not only to the youth and minors involved but to their families and communities as well.

Oplan Bantay Laya II's most recent tactic of trying to discredit the revolutionary movement with its accusations of violating the international humanitarian law is an old ploy that is bound to fail because it has neither truth nor substance and has been very harmful to the people, especially children and minors who are exposed to extreme psychological trauma.

It is clear to all and sundry that the NPA has consistently and passionately defended human rights and valiantly fought for the people's welfare and interest for more than four decades. It shall continue to do so. In particular, it shall continue to abide by the NPA Rules and Regulations on recruitment and other policies related to the Rules of War and the like.

For the Valentin Palamine Regional Operations Command,

Ka. DENCIO MADRIGAL


Gibansay ug gigamit sa 39th IB ang mga menor de edad isip action agents

Dencio Madrigal
Commander, Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

Buot namong ipadayag ang tumang kabalaka sa mga bag-ong panghitabo sa FarSouth Mindanao kalabot sa walay-konsenyang pagpahimulos sa mga menor de edad sa 39th Infantry Battalion ilalom sa 10th Infantry Division — AFP. Ang pinakaulahing biktima niini mao si "Boy" (dili tinuod nga ngalan), 17 anyos nga taga Brgy. Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur nga gibansay ug gitahasan nga mosulod sa yunit sa NPA aron iambak ang mga tag-as nga kalibreng pusil. Sa kasamtangan, ginabalandra si Boy sa 39th IB isip usa ka "NPA child warrior." Alang sa kasayuran sa tanan, wala sukad si Boy naapil sa listahan sa mga NPA isip usa ka manggugubat o sa bisan unsang kapasidad. Gamit ang tusong disenyo sa 39th IB uban sa traydor ug impostor nga uyoan niyang si Roger Parasa, nakasulod siya sa kampo ug nahitabo ang ilang pag-ambak dala ang duha ka tag-as nga kalibreng pusil.

Gipanghambog sa 39th IB ngadto sa midya si Boy nga iyang kadaugan; wala kini pagduhaduha sa pagpalihok sa usa ka menor de edad diha sa usa ka delikadong misyon. Wala silay bisan unsang pagtagad sa kaayuhan sa kabataan. Wala kini kalainan sa ilang gihimo ngadto kang "Jerry" (dili tinuod nga ngalan), usa ka 17 anyos nga taga-Brgy. Malawanit, Magsaysay nga gitortyur aron unta ipasigarbo isip usa na sad ka "NPA child warrior". Maayo na lang nga nakaikyas si Jerry ug nakasaysay sa nahitabo kaniya. Mas grabe ang gidangatan ni "Donna" (dili tinuod nga ngalan), 17 anyos, taga Dungan Pekong, Matanao, Davao del Sur nga gihimoan og usa ka tomo-tomo nga estorya sa iya kunong pagka-"child warrior" aron padayong gamiton sa black propaganda sa 39th IB.

Ang tanang gihinganlan sa itaas — Donna, Jerry at Boy–wala sukad namyembro sa bisan unsang yunit sa NPA. Mga simple silang batan-on sa baryo, nga napurohan sa reaksyonaryong kasundalohan ug gigamit nga mga instrumento aron dauton ang dungog sa rebolusyonaryong kalihukan.

Sanglit kanunay napildi ang 39th IB diha sa mga panagsangka sa nataran ug walay bisan unsang yunit sa NPA-FSMR ang ilang napiang, mao nga desperado kini nga dauton ang imahe sa rebolusyonaryong kalihokan pinaagi sa mga ginama-gama nga estorya kabahin sa ginatawag nga "NPA child warriors."

Ang taktika sa Oplan Bantay Laya II nga dauton ang rebolusyunaryong kalihukan pinaagi sa mga akusasyon nga ginalapas niini ang mga international humanitarian law usa ka karaang pamaagi nga seguradong mapakyas tungod wala kini kamatuoran o unod. Napamatud-an nga grabe hinoon kining nakadaut sa katawhan, ilabi na sa mga bata ug menor de edad nga nahiagom sa psychological trauma.

Tataw sa tanan nga ang NPA makanunayon ug walay-puas nga nanalipod sa tawhanong katungod ug mabayanihong nakig-away alang sa kaayuhan ug interes sa katawhan sa kapin na upat ka dekada. Kabahin kini sa iyang kaakuhan sa pag-alagad sa katawhan. Sa partikular, padayon kining mosubay sa mga polisiya kabahin sa pagrekluta ug uban pang batakang lagda mahitungod sa mga Balaud sa Pakiggubat.

Alang sa Valentin Palamine Regional Operations Command,

Ka. DENCIO MADRIGAL