Technical Sergeant Joseph Valmores Paredes Padayong Giimbestigahan

PAMAHAYAG SA MIDYA
Mayo 15, 2017

Padayong gidetenir si Technical Sergeant Joseph Valmores Paredes (S/N: 777490 (INF) PA) sa custodial unit sa South Central Bukidnon (SCB) Sub-Regional Command. Mahinumduman nga kaniadtong Mayo 5, 2017 sa may 6:30 sa hapon, nadakpan si T.Sgt. Paredes sa gimontar nga checkpoint sa unit sa SCB atol sa operasyong pagdis-arma sa DASIA Security Agency didto sa Valencia City. Sa kasamtangan, padayon siyang ginaimbestigar ug ginasubay ug ginatuki ang mga tawo nga adunay kasayuran sa iyang pagkatawo ilabina panahon sa iyang pagserbisyo isip membro sa Philippine Army. Aduna nay nakuhang pipila ka kasayuran bahin sa iyang kalambigitan sa pagpanglapas sa tawhanong katungod, mga pagpangilkil ug uban pa nga kinahanglan pang dugang subayon. Sa milabayng mga adlaw human siya nadakop, nagkadaghan ang mga tawo nga naghatag og mga impormasyon batok kang T.Sgt. Paredes. Kahimtang nga gikinahanglan ang mainampingong pagsubay ug pagtuki.

Alang sa pamilya ug kahigalaan ni Paredes, laumi ninyo nga ginatratar ug trataron siya pag-ayo sa iyang custodial unit hangtud anaa pa siya sa ilang mga kamot. Tubagon ang iyang mga batakang panginahanglan aron pabiling himsog ug luwas sa unsa mang kadaut sa iyang kaugalingon ug kinabuhi.

Niini nga yugto sa panahon, sayo pa ang unsa mang paningkamot ni kinsa mang hingtungdan ang mangandoy o pagbuhat sa ingon alang sa iyang hinanaling kagawasan. Tugutan una nato ang mga kauban nga gitugyanan sa pagsubay ug pagtuki sa pagkatawo ni T.Sgt. Paredes ug paghatag og rekomendasyon pinasikad sa mga kasayuran nga ilang makuha.

Ka. Malen Mabini
Tigpamaba, NPA-NCMR