Pagpatin-aw sa mga isyung gihapak sa NPA lambigit sa pagkabihag ni Pfc. Lupiba sa Gingoog City

Pamahayag sa Media
July 18, 2015

Walay bisan unsang pagpangdaut sa New People’s Army, isip rebolusyonaryong sundalo sa mga kabus, ang makatabon sa kamatuorang malampuson nga na-reyd sa usa ka gerilyang platun niini ang peace and development team sa 58th Infantry Battalion sa Brgy. Alagatan, Gingoog City kaniadtong Hulyo 11, 2015 diin nabihag si Pfc. Adonis Jess Lupiba.

Una, ang gi-upload namo nga video sa Youtube tin-aw nga nagpakita sa maayong kahimtang panglawas sa maong prisoner of war nga gihuptan karon sa custodial unit sa NPA. Sukwahi kini sa mga gipamahayag sa mga tigpamaba sa 58th IB ug 4th Infantry Division nga samaron ug gipasipad-an sa mga NPA ang dinakpang sundalo nga nagbunga sa wala gikinahanglang kabalaka sa hingtungdang pamilya ug mga higala niini.

Ikaduha, husto lang nga wala namusil si Pfc. Lupiba nga mahimong makaangin sa daghang sibilyan. Pagtamod niya kini sa ilang rules of engagement isip usa ka propesyonal nga sundalo nga nag-ingong “ayaw idamay ang mga sibilyan ug ang ilang mga kabtangan” ug “limitahan ang kadaut nga gikinahanglan lang sa inyong misyon”. Apan wala nakasabot sa maong balaud sa gubat ang ilang mga upisyal nga maoy nagamando kanila nga okupahon ang mga sentro sa baryo, barangay hall, gym ug ubang publikong pasilidad diha sa ilang pagpatuman sa saywar component sa triad operation sa Oplan Bayanihan.

Dugang pa, ginalapas sa reaksyunaryong kasundalohan ang CARHRIHL (Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law). Tin-aw sa Part 4, Article 12 niini ang “pagseguro sa katungod sa sibilyan nga populasyon nga maprotektahan batok sa hulga ug kakuyaw nga ibunga sa presensya sa mga kampong militar sa sentrong urban ug uban pang populadong mga erya.” Busa, ang kahimtang sa pag-okupar sa grupo ni Pfc. Lupiba sa mismong Brgy. Hall sa Alagatan taliwala sa sibilyang populasyon nagbutang sa peligro sa matag kinabuhi sa mga residente nga nahimo nilang human shield o taming batok sa NPA.

Panag-ingnan nato ang mga bayaning Pilipino sa ilang paghalad og kinabuhi alang sa interes ug kaayuhan sa nasud ug sa mga dinaugdaug ug pinahimuslang katawhang Pilipino. Apan subo lang nga nagasubay ang AFP sa iyang mersenaryong tradisyon kansang tinuod nga gialagaran mao ang interes sa U.S. ug mga nagharing hut-ong aron padayong harian ang semikolonyal ug semipyudal nga sistema sa nasud. Busa, dili gyud nato maisip nga mabayanihon ang kontrarebolusyonaryong aktibidad sa COPD (Community Organizing for Peace and Development) sa AFP. Bugtong tumong niini ang pagsaywar sa mga mag-uuma aron sumpuon ilang mga katungod nga makigbisog alang sa tinuod nga reporma sa yuta ug kalamboan. Ug kataw-anan nga kini ang “kalinaw ug kalambuan” nga ginadala sa mga yunit sa reaksyunaryong kasundalohan nga naga-COPD sa kabukiran sama niadtong sa 58th IB sa Brgy. Alagatan.

Ang maaghup nga pagtratar sa NPA kang Pfc. Lupiba ug sa uban pang mga POW nga nahauna kaniya, ug ang among kaandaman nga i-release siya sa tukmang panahon, padayong mopamatuod sa kaseryoso sa rebolusyonaryong kalihukan diha sa pagsubay sa balaod sa gubat ug sa CARHRIHL, ug labaw sa tanan sa kabubut-on niining mapadayon ang peacetalks tali sa gubyerno sa Pilipinas aron mahisgutan ug matubag ang sosyo-ekonomiko ug pulitikal nga mga hinungdan sa nagapadayong gubat sibil sa nasud.

Pinirmahan

Ka Allan Juanito
Tigpamaba
New People’s Army
North Central Mindanao Regional Command