Ang Paghimakas: Sa panahon sang Covid-19: Alagaran ang pumuluyo! Isulong ang gyera sang katawhan!

Ang Paghimakas – Mayo 2020

SA PANAHON SANG COVID-19 KAG sa tunga sang grabi nga pag-igting sa sadto nga malubha nga permamente nga krisis sa pungsod, katungdanan subong sang tanan nga pwersa sang demokratikong rebolusyon sang banwa ang hugot nga pagpakig-isa sa malapad nga pumuluyo para pangapinan ang ika-ayong lawas, pangabuhian kag kinamatarung.