No to Landgrabbers!: People’s Army takes punitive action multinational company

By DENCIO MADRIGAL
Commander, Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

In defense of the peasants who continue to be driven out of their lands due to the aggressive expansion of export crop plantations, the Valentin Palamine Regional Operations Command of the New People's Army in Far South Mindanao claims responsibility for the punitive military action in Brgy. Sukob, Columbio, Sultan Kudarat on 4 June 2010, which razed to the ground the backhoe, multicab and other farm tools of the plantation owned by Mr Johnson Ng, a Chinese national which operates for the multinational palm oil company Kenram-Agumil. The NPA also expropriated 7 horses from the company. Not a single property was taken from the farmers.

Since the inception of the palm oil plantation in Sultan Kudarat, close to a thousand hectares have been landgrabbed from the poor farmers living in the area. In Barangay (village) Sukob, at least 150 families have been dispossessed of their lands and forced to find livelihood elsewhere. Landgrabbing has been facilitated by no less than the Armed Forces of the Philippines in collusion with local chieftains like Brgy Chairman Badal Tamles of Sukob who has no conscience about giving up B'laan ancestral domain to big landlord compradors and foreign multinational entities.

While Capt. Emmanuel R. Garcia of the 10th Infantry Division of the AFP defines the action of the New People's Army as "banditry" he is mum about the unbridled corruption in the regime, including the wholesale landgrabbing of peasant lands by his superiors in the AFP.

For instance, he is silent about the 50 hectares each awarded to former commanding officer of the 6th Infantry Division Gen. Agustin Demaala and currently a provincial board member of South Cotabato, and to Maj Gen Jerry Jalandoni also of the 6th ID, for their role in the encroachment of Kenram-Agumil in Sultan Kudarat. Capt Garcia has no qualms about naming the NPA punitive action as "extortion activities" while the AFP is facilitating the entry of multinational companies in exchange for cash, land and the power to lord it over south central Mindanao.

The AFP has sponsored the entry of Johnson Ng, a Chinese national living in Davao to control vast tracts of land in Columbio and a fleet of horses and work animals without a single regard for the farmers and lumads who have been tilling these areas for ages. Capt. Emmanuel Garcia and Col. Joshua Santiago of the 27th Infantry Battalion of the Philippine Army are resolute in protecting the company at all cost in exchange for cash and power. They are no better than the warlord Ampatuan, their mentor.

The oppression and misery of having been forcibly eased out of their lands is just too much for the farmers who cry out for justice. Thus, our action of 4 June 2010 is but a small reminder that the NPA will always make its stand felt against landgrabbers, corrupt military officials, despotic landlords and other exploiters of the rural folk. And we shall not rest until justice is served.

 


Pamahayag Kalabot sa Hitabo sa Hunyo 4: No to Landgrabbers!

Dencio Madrigal
Commander
Valentin Palamine Command
Regional Operational Command
NPA-Far South Mindanao Region

June 7, 2010

Isip pagpanalipod sa mga mag-uuma nga padayon nga giilogan ug napahawa sa ilang yuta tungod sa agresibong pagsulod sa mga plantasyon sa produktong pang-export, giangkon sa Valentin Palamine Regional Operations Command sa New People's Army ang responsbilidad sa aksyon pagsilot sa Brgy. Sukob, Columbio, Sultan Kudarat niadtong Hunyo 4, 2010 nga miugdaw sa backhoe, multicab ug uban pang farm tools sa plantasyon nga gipanag-iya ni Mr. Johnson Ng, usa ka Tsino nga nagapadagan og plantasyon sa oil palm alang sa multinasyonal nga kumpanyang Kenram-Agumil. Gibawi usab sa NPA ang pito ka kabayo sa kumpanya. Sukwahi sa gipakaylap sa militar, walay bisag usa ka butang sa mag-uuma ang gihilabtan sa NPA

Sukad sa pagsulod sa mga plantasyon sa oil palm sa Sultan Kudarat, mokabat na sa libo ka ektarya ang nailog gikan sa mga pobreng mag-uuma nga nagpuyo sa dapit. Sa Brgy Sukob, mga 150 ka pamilya ang nawad-ag yuta ug napugos nga mangita og laing panginabuhian. Ang pagpangilog og yuta gipaluyohan sa AFP sa pakigkonsabo sa mga lokal nga sagabay sama nila Brgy Chairman Badal Tamles sa Sukob nga walay konsensyang mitalikod sa mga yutang kabilin sa lumad aron itanyag kini ngadto sa mga dagkung agalong yutaan ug langyawng korporasyong multinasyonal.

Samtang si Capt. Emmanuel R. Garcia sa 10th ID miakusar sa NPA nga bandido, nagpakahilom siya sa walay pugong nga korapsyon nga gakahitabo sulod sa AFP, lakip na ang agresibong pagpangilog og yuta sa mga kadagkuan sa militar. Hilom usab siya sa tig 50 ektaryas nga gisuburno sa kanhi commanding officer sa 6th ID nga si General Agustin Demaala nga karon usa na ka board member sa South Cotabato ug kang Maj Gen Jerry Jalandoni, sa 6th ID â€" AFP para sa ilang papel sa pagpasulod sa Kenram-Agumil sa Sultan Kudarat.

Walay kaulaw si Capt Garcia nga miakusar sa “extortion activities sa NPA samtang nagadawat og suburno ang AFP bugti sa pagsulod ug paghari sa mga kumpanyang multinasyonal aron kini makapahimulos sa katawhan.

Gipasulod usab sa AFP si Johnson Ng, usa ka Tsino nga nagpuyo sa syudad sa Davao aron kontrolon ang halapad nga kayutaan sa Columbio, mag-angkon og mga makinaryas ug kahayopan nga walay bisag gamay nga pagtagad sa kaayohan sa mga mag-uuma ug lumad nga nailogan sa ilang yuta nga dugay nang nagtikad dinhi. Tiunay ang pag-alagad nila Capt. Emmanuel Garcia ug Col Joshua Santiago sa 27th IB sa mga kumpanya bugti sa kantidad nga ilang madawat. Wala silay kalainan sa mga Ampatuan warlords nga gikasilagan sa katawhan.

Ang pagpamig-ot ug kasub-anang nabati sa mga mag-uuma tungod kay napapahawa sila sa ilang mga kayutaan nagapangita og hustisya sa ilang gisagubang nga kahimtang karon. Ang among aksyon niadtong Hunyo 4, 2010 usa ka gamay'ng pahinumdum nga ang Bagong Hukbong Bayan kanunay nagabarug batuk sa mga mangingilog og yuta, korap nga mga opisyal sa militar, despotikong agalong yutaan ug uban pang nagpahimulos sa mga lumulupyo sa kabanikanhan.