New People’s Army punishes abusive police in Cateel, Davao Oriental; 3 killed, 5 wounded

No NPA casualty in 18 June tactical offensive

By DYOMABUK KADYAWAN
Spokesperson, Antonio Nerio Antao Command
NPA Southern Mindanao

Fascist deception really knows no bounds. This fact is once again proven in the latest spin about casualties of the New People's Army that the 10th Infantry Division of the Armed Forces of the Philippines (10th ID-AFP) and the Philippine National Police Regional Office XI (PRO XI) have fed the media in a concerted attempt to conceal their mounting losses and failure to contain the revolutionary armed struggle.

The 10th ID-AFP and the PRO-XI, as if on cue, mouthed similar yarns about NPA casualties following the successful punitive action last Friday by the NPA's Antonio Nerio Antao Command-Front 15 Operations Command against the abusive 1105th Police Mobile Group-PNP in Sitio Dao, Brgy. Poblacion, Cateel, Davao Oriental.

To set the record straight and provide an accurate accounting, there was no casualty on the NPA side during the 18 June tactical offensive.

Ten minutes into the fight, the first enemy reinforcement from poblacion Cateel arrived in an attempt to extricate the beleaguered PNP patrol base. After 30 minutes of fierce exchange, the NPA striking force shifted to plan B as real-time reports from the ANAC-NPA's advanced reconnaissance started pouring in, warning about the large contingent of enemy troops from the PNP's Baganga 1105th Provincial Mobile Group headquarters approaching the encounter site.

The NPA command decided to disengage, and made prompt preparations to confront the enemy's main column. The blocking force of the ANAC-NPA set up an ambush and hit the second reinforcement coming from Baganga. The series of encounters resulted to three members of the 1105th PMG-PNP killed and five wounded.

The masses in Cateel are celebrating the latest tactical offensive by the Red Army that served as punitive action against the abusive members of the reactionary police stationed in Dao. Numerous complaints brought by the masses to the NPA's attention on the 1105th PMG's abuses prompted the ANAC-NPA to mount the punitive action against the abusive police unit.

Elements of the 1105th PMG-PNP posted in Dao have made a lucrative livelihood out of their extortion operation targeting hapless motorists. These 1105th uniformed highwaymen impose a standard PhP 1,500 fee on commercial and logging trucks who invariably pass by the strategically positioned base, while illegal drugs and petty theft proliferate. It has become a long-running joke by the people that these bloated goons in uniform are so adept at lifting bottles of beer yet never lift their fingers against the criminality victimizing so many people.

When Cateel town was decked all over with banners congratulating the Red Army on its 40th anniversary, 1105th PMG-PNP hooligans accosted motorists and ordered them to do push-ups as punishment for the festive atmosphere. Residents in Brgy Poblacion have lobbied many times for the dismantling of this outpost.

The 1105th PMG-PNP has also been indicted to have conspired with the 67th Infantry Battalion of the AFP and the 10th ID's Military Intelligence Battalion in the political killing of peasant activist Ludenio 'Dos' Monson in Boston town last year. Monson, an indigenous Mandaya was a staunch critic of the abuses of the 1105th PMG-PNP and one of the complainants of a number of cases filed against the unit at the reactionary Commission on Human Rights.

Following the Friday NPA punitive action, the 1105th PMG-PNP went on a rampage and vented their ire on civilians. Four civilians were man-handled, including one youth who is still in pain after the severe beating. They have been conducting arbitrary searches on houses and interrogating civilians they suspect as supporters of the NPA.

The NPA once again makes it clear that abusive elements of the reactionary armed and police forces will be punished for their crimes against the people.

 


Abusadong 1105th Provincial Mobile Group-PNP gisilotan sa New People'S Army sa Cateel, Davao Oriental: tulo patay, lima angol

Dyomabuk Kadyawan
Spokesperson, Antonio Nerio Antao Command
New People's Army-Southern Mindanao
21 June 2010

Ang pasistang pagpangilad wala gayuy kinutuban. Kini nga kamatuoran, sa makausa pa, napamatud-an na usab niining ulahing gipagula sa 10th Infantry Division-AFP (10th ID-AFP) ug Philippine National Police Office XI (PRO XI) ngadto sa media nga kuno dunay kaswalti sa mga NPA. Usa kini ka panagkomboya sa 10th ID-AFP ug PNP-PRO XI aron ililong ang nagkadaghan nilang kapildihan ug kapakyas nga pugngan ang pag-asdang sa rebolusyonaryong armadong pakigbisug.

Ang 10th ID-AFP ug ang PRO-XI nga naagkorus sa ilang mga bakak — mipagula og estorya kabahin sa mga kaswalti kuno sa NPA human sa malampusong aksyong-pagsilot ning milabay'ng Byernes nga gilunsad sa Antonio Nerio Antao Command-Front 15 Operations Command-New People's Army batok sa abusadong 1105th Police Mobile Group-PNP sa Sitio Dao, Brgy. Poblacion, Cateel, Davao Oriental.

Alang sa pagpatin-aw ug paghatag sa tukmang saysay sa hitabo, walay kaswalti sa bahin sa NPA atol sa Hunyo 18 nga taktikal nga opensiba.

Dyes (10) minutos human nagsugod ang binuthanay, miabot ang unang hugna sa reimpors sa kaaway gikan sa poblacion sa Cateel aron sulayang ilingkawas ang nagkadipo-dipo na nga PNP patrol base. Human sa traynta (30) minutos nga duot nga binayluay sa buto, ang NPA striking force mikambyo sa plan B dihang paspas nga miabot ang pasa gikan sa advance reconaissance sa ANAC-NPA nga nagpahibalo nga dunay dakong pwersa sa kaaway gikan sa Baganga 1105th PMG-PNP headquarters nga nagpadulong sa lugar sa engkwentro. Ang NPA command mihukom nga lung-an usa ang PMG patrol base ug mihimo kini'g hinanaling preparasyon aron atubangon ang nagsingabot nga dakung kolum sa kaaway. Gilayong giplastar sa blocking force sa ANAC-NPA ang usa ka ambus ug naigo gilayon niini ang ikaduhang reimporsment sa kaaaway nga naggikan sa Baganga. Ang mga hugna sa panagsangka miresulta sa kamatayon sa tulo (3) ka myembro sa 1105th PMG-PNP ug lima (5) ka samaron.

Gikalipay sa mga masa sa Cateel kining ulahing opensiba sa Pulang Hukbo nga nagsilbing silot sa mga abusadong myembro sa reaksyonaryong pulis nga nadestino sa Dao.

Ang daghang mga reklamo nga gipadangat sa mga masa ngadto sa NPA kabahin sa abuso sa 1105th PMG maoy nagtukmod sa ANAC-NPA nga molunsad sa aksyong-pagsilot batok sa abusadong yunit sa PNP. Gihimong usa ka dakung pangwarta sa mga elemento sa 1105th PMG-PNP nga nagposte sa Dao ang pagpangilkil sa mga yanong motorista. Ang maong unipormadong mga tulisan nga sakop sa 1105th nga kanunay'ng nag-atang sa haywey nagapangayo og tag-P1,500 nga SOP fee gikan sa mga sakyanan sa mga negosyante ug mga trak sa logging nga mag-agian sa maong detatsment; samtang ang ilegal nga druga ug mga hitabong kawat midagsang. Gani, nahimo nang pasiaw sa mga molupyo nga ang mga unipormadong goons nagpalami lang ug hanas kaayo mo-aswat og botelya sa beer apan wala gayuy bisan usa ka kumingking nga giisa batuk sa kriminalidad nga mibiktima sa daghang katawhan.

Dihang ang lungsod sa Cateel nalukop sa mga paskin ug banner nga nagtimbaya sa Pulang hukbo sa pagsaulog sa ika-40 nga anibersaryo niini, ang mga barumbadong sakop sa 1105th-PMG-PNP misita sa mga motorista ug gipa-push up sila isip silot sa pagkaylap sa masadya nga mga timbaya. Ang mga molupyo sa Brgy. Poblacion sa makadaghang higayon nagduso na nga bungkagon ang maong outpost.

Ang 1105th PMG-PNP nalambigit usab uban sa 67th IB-AFP ug sa 10th MIB-AFP sa pagpatay sa aktibistang mag-uuma nga si Ludenio "Dos" Monson sa lungsod sa Boston niadtong milabayng tuig. Si Monson, nga usa ka lumad nga Mandaya hugot nga nanghimaraut sa mga pagpangabusong hinimoan sa 1105th PMG-PNP ug usa siya sa mga complainant sa daghang kaso nga gisang-at batok sa maong yunit ngadto sa reaksyonaryong Commission on Human Rights.

Human nakatilaw sa aksyong-pagsilot sa NPA niadtong Byernes, ang 1105th-PMG-PNP nagmaoy ug gipahimungtan ang mga sibilyan. Upat ka sibilyan ang gikulata, lakip ang usa ka batan-on nga hangtod sa kasamtangan nag-antus sa kasakit human sa grabeng pagpamun-og nga natagamtaman. Naglunsad kini og paturagas nga pagpangrekisa sa mga panimalay ug nangimbistigar sa sibilyan nga gidudahang mga suporter sa NPA.

Ang NPA sa makausa pa nagpasidaan ngadto sa mga abusadong tropa sa reaksyonaryong kasundalohan ug kapulisan nga pagasilotan gayud sa Pulang hukbo kadtong adunay mga krimen batok sa katawhan.