NDFP Central Visayas: GRP-NDFP peace talks

Hope Bondoc
Regional Council
National Democratic Front – Central Visayas
[Bisaya»]

The NDF-Central Visayas is confident that chances for a just and lasting peace in the country has been significantly boosted by the August 26 GRP-NDFP Oslo Joint Statement and the unilateral declarations of ceasefire separately issued within that same week by the parties in the ongoing civil war. However, the people must sustain these initial gains by persevering in their legitimate struggles for meaningful social change while guarding against all warmongers and peace saboteurs, especially US-backed and reactionary-led interest groups, which are threatened by the prospects of a truly nationalist and progressive Philippines.

Last week’s successful round of formal peace negotiations produced the August 26 GRP-NDFP Oslo Joint Statement which, among others, reaffirmed all previously-signed agreements since the The Hague Joint Declaration of 1992, guaranteed the immunity of all those involved in the peace process, accelerated the timeline for the completion of the three remaining peace agenda, assured the release of hundreds of political prisoners, and opened up the potential for a bilateral ceasefire agreement.

The Duterte government issued anew its own unilateral ceasefire order last August 21, while the revolutionary movement declared last August 28 an interim nationwide ceasefire upon the recommendation of the NDFP Negotiating Panel.

At the same time, the NDF-Central Visayas challenges commanders and elements of the AFP Central Command, the 302nd Brigade, the PNP and their various paramilitary units to fully implement both the unilateral ceasefire order of President Duterte, as well as the 1998 GRP-NDFP Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (or CARHRIHL), by immediately stopping their military operations and offensives consistent with the previous Aquino regime’s failed Oplan Bayanihan counterrevolutionary campaign.

Specifically, the AFP should vacate schools, barrio halls, health centers and other public facilities they still occupy in the guise of delivering “government services,” conducting “civil-military missions” and performing “law enforcement” duties in order to give rural people respite from military psywar and surveillance activities which often lead to reconnaissance and search-and-destroy operations and threaten the lives and properties of rural communities in violation of CARHRIHL.

CARHRIHL, effective since 1998 after being signed by both NDFP Chairman Mariano Orosa and then GRP President Joseph Estrada, is the document which resulted from the first substantive agendum of the GRP-NDFP peace negotiations. The three other substantive agenda to be sequentially discussed within the next twelve months with the facilitation of the Royal Norwegian Government (RNG) are socio-economic reforms, political and constitutional reforms, and cessation of hostilities and disposition of forces.

The NDF-Central Visayas wishes to reiterate that the NPA and the scores of people’s militia units in the region has to remain vigilant, even as it assumes a defensive mode, in order to effectively counter any act of provocation by forces hostile to the formal peace negotiations, even as the Red army continues to perform regular duties relevant to the countryside-based people’s democratic government. These shall include law enforcement relative to anti-people activities as the drug trade, large-scale gambling, cattle-rustling, armed vigilantism and environmental degradation.

The various organs of political power in the countryside, the national democratic underground organizations and the entire progressive movement in the provinces of Cebu and Bohol has also to develop specific courses of action that advance their revolutionary interests in the light of the Duterte presidency’s stated Left politics and a few policy decisions that prove beneficial so far to the well-being of the toiling masses of peasants and workers.

The formal peace negotiations with the Duterte administration offers an excellent opportunity to boost chances for a lasting peace based on the just resolution of the fundamental problems plaguing majority of the Filipino people, including the lack of a genuine agrarian reform, national industrialization and an independent foreign policy, which are all rooted in the continuing ascendancy of foreign and feudal rule in the country.

More importantly, the Norway-hosted peace effort opens the possibility for the formation of a government of national unity, peace and development in the near future, particularly if the GRP-NDFP talks successfully concludes not only the agreements on socio-economic and political and constitutional reforms, but also the agreement regarding the final agendum on cessation of hostilities and disposition of forces.


Bisaya

Hugot ang pagtuo sa NDF-Central Visayas nga midaku pag-ayo ang posibilidad alang sa usa ka makatarunganon ug malungtarong kalinaw sa nasud tungod sa GRP-NDFP Oslo Joint Statement niadtong Agosto 26 ug usab, tungod sa separar nga mga deklarasyon sa unilateral ceasefire nga gipagawas sa matag habig sa nagpadayong gubat sibil sa mao gihapong semanahona. Apan, kinahanglan lang gihapong isustini sa katawhan ang maong mga kadaugan pinaagi sa pagpadayon sa ilang lehitimong mga pakigbisog alang sa mapuslanong kausaban sa katilingban, samtang nagbantay batok sa tanang “warmongers” ug tigsabotahe sa kalinaw, ilabina kadtong mga grupong gipaluyohan sa US ug gipangulohan sa reaksyonaryong mga interes nga nabalaka sa pagtunhay unya sa usa ka nasud nga tinuod nga makinasudnon ug progresibo.

Ang malampusong round sa formal peace negotiations niadtong miaging semana mimugna sa August 26 GRP-NDFP Oslo Joint Statement nga mipalig-on sa tanang daang gipirmahang kasabutan sukad sa 1992 The Hague Joint Declaration, migarantiya sa kaluwasan sa tanang indibidwal nga nalambigit sa peace process, mipapaspas sa timeline alang sa pagtiwas sa nahibiling tulo ka peace agenda, mipasiguro sa pagpabuhi sa gatosan ka mga political prisoners, ug miabli sa posibleng kasabutan unya alang sa usa ka bilateral ceasefire.

Mipagawas og balik ang gobyernong Duterte sa iyang kaugalingong kamandoan alang sa ceasefire niadtong Agosto 21, samtang mideklarar og interim nationwide ceasefire niadtong Agosto 28 ang rebolusyonaryong kalihokan subay sa rekomendasyon sa NDFP negotiating panel.

Sa samang higayon, gihagit sa NDF-Central Visayas ang mga kumander ug tropa sa AFP Central Command, 302nd Brigade, PNP ug lain-lain nilang yunit paramilitar nga hingpit nga ipatuman niini dili lamang ang kamandoan ni Presidente Duterte alang sa unilateral ceasefire, kung dili lakip na usab ang 1998 GRP-NDFP Comprehensive Agreement on Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (o CARHRIHL), pinaagi sa hinanaling pag-undang niini sa ilang mga operasyong militar ug opensiba nga kasumpay pa sa pakyas nga kontra-rebolusyonaryong kampanyang Oplan Bayanihan sa kanhi rehimeng Benigno Aquino III.

Nagpasabot kini nga ang AFP kinahanglang mopahawa sa mga eskwelahan, barrio hall, health center ug uban pang pangpublikong pasilidad nga gigamit niini alang kunohay sa paghatod og “serbisyo gikan sa gobyerno,” pagpatuman og “civil-military missions” ug pagpaduso sa “law enforcement.” Kining pagpahawa sa AFP makahatag sa katawhang mag-uuma og pahulay gikan sa pagpang-saywar ug pagpaniid nga, sa daghang higayon, mipadulong ngadto sa mga operasyong militar nga naghulga sa kinabuhi ug kabtangan sa katawhang mag-uuma ug, sa ingon, naglapas sa CARHRIHL.
Ang CARHRIHL nahimong kabahin sa balaod sa gubat sa Pilipinas sukad pa niadtong 1998, human kini pirmahi ni NDF chairman Mariano Orosa ug sa kaniadtong Presidente Joseph Estrada. Mao kini ang dokumento nga bunga sa sultianay kalabot sa unang substantive agenda sa GRP-NDFP peace negotiations. Ang uban pang substantive agenda nga hinan-ay nga pagahisgutan sulod sa mosunod nga napulo’g-duha ka bulan pinaagi sa pagpahigayon sa Royal Norwegian Government (RNG) mao ang: (1) repormang katilingbanon ug ekonomikanhon, (2) repormang pangpulitika ug konstitusyonal, ug (3) cessation of hostilities and disposition of forces.

Buot ipatin-aw sa NDF-Central Visayas nga samtang anaa sa “depensibong moda” ang NPA ug mga yunit milisya sa katawhan sa rehiyon tungod sa interim nationwide ceasefire, kinahanglan gihapon silang magmabinantayon aron epektibong makabatok sa bisan unsang lihok sa mga pwersang nagbabag sa formal peace negotiations. Kinahanglan magpadayon ang NPA ug mga yunit milisya sa katawhan sa pagpatuman sa ilang regular nga mga katungdanan ilawom sa nagbase-sa- kabanikanhan nga demokratikong gobyerno sa katawhan. Lakip sa maong mga katungdanan ang pagpatuman sa rebolusyonaryong balaod batok sa pagpahuyot sa drugas, dinagkong operasyon sa sugal, pagpangawat og hayupan, armed vigilantism ug pagpangdaut sa kalikupan.

Kinahanglan usab nga mopalambo og tinong mga lakang ang lain-laing organo sa kagamhanang pangpulitika, ang mga underground nga nasudnon demokratikong organisasyon ug ang tibuok progresibong kalihokan sa Cebu ug Bohol, aron mapaabante nila ang ilang mga rebolusyonaryong interes subay sa giingong pagka-“Walhon” ni Duterte ug sa pipila ka palisiya niini nga makahatag og kaayohan sa batakang masa sa mamumuo ug mag-uuma.
Kining formal peace negotiations tali sa administrasyong Duterte nagpadaku kaayo sa tsansa nga makab-ot na gayud ang malungtarong kalinaw subay sa makatarunganong pagsulbad sa mga batakang suliran nga gipas-an sa mayoriya sa katawhang Pilipino, sama sa kawalay tinuod nga repormang agraryo, nasudnong industriyalisasyon ug gawasnong foreign policy, mga butang nga nakagamot diha sa nagpadayong paghari sa nasud sa langyaw ug pyudal nga intereses.

Labaw nga importante, nagpatumaw kining peace effort sa posibilidad nga matukod unya ang usa ka gobyerno sa nasudnong kahiusahan, kalinaw ug kalamboan, ilabina kung kining panagsultianay malampuson gayung makamugna dili lamang sa mga kasabutan kabahin sa repormang katilingbanon ug ekonomikanhon ug sa repormang pangpulitika ug konstitusyonal, kung dili sa kasabutan usab kabahin sa cessation of hostilities and disposition of forces.