MGA PAGPANULONG SA AFP EPEKTIBONG NASUKLAN SA BHB SA SURIGAO UG AGUSAN DEL SUR

Pamahayag | Marso 6, 2017

Pulos napakyas ang mga pagpanulong nga gilunsad sa 36th IB, 3rd SFB ug 26th IB PA batok sa BHB-Front 19 ug Front 8 sa managkalahing lugar sa Surigao del Sur ug Agusan del Sur.

Niadtong Marso 4, 2017, 1:20 sa hapon giharas sa usa ka tim sa BHB Front 19 ang tropa sa 3rd SFB PA nga nanulong sa bukiran sa Barangay Los Arcos, Prosperidad, Agusan del Sur. Nakahiagom og 2 ka patay ug 3 ka samaron ang kaaway ug apil sa grabeng nasamdan ang ilang giya nga membro sa CAFGU nga si Lito Alcober. Miatras ang pwersa sa 3rd SFB dala ang ilang mga kaswalti sa Purok 9, Los Arcos ug gisugat sila didto sa sakyanan sa PCSO (Philippine Charity Sweepstakes Office).

Pagka Marso 5, sa 12:00 sa udto giharas sa usa ka tim sa BHB Front 19 gihapon ang mga pwersa sa 36th IBPA nga nanulong sa bukirang bahin sa Mahaba, Marihatag, Surigao del Sur. Walay gikatahong kaswalti sa kaaway. Samtang luwas nga nakaatras ang mga Pulang manggugubat.

Sa alas 12:32 sa udto, niini gihapon nga adlaw nahitabo ang laing harasment nga gilunsad sa usa ka tim sa BHB-Front 8 batok sa nag-operisyon nga tropa sa 26th IBPA didto sa Barangay Culiram, Talacogon, Agusan del Sur. Walay gikatahong kaswalti sa maong panagsangka.

Niining tulo ka insendente buot surprisahon sa kaaway sa pag-atake ang mga Pulang manggugubat sa BHB nga naghimo og gimbuhatong pag-organisa, produksyon ug serbisyo ngadto sa masa. Migamit ang kaaway og gamay nga pwersa matag kolum aron dili dali mamatikdan. Apan tungod kay alerto ug nakaandam ang BHB nakahimo dayon kini og plano alang sa kontra- atake. Daku usab ang papel sa mga masa aron mapakyas kining maong pagpanulong sa AFP.

Sa laing bahin, sa wala pa kining maong mga insidente nakalunsad ang BHB Front 19 ug usa ka harasment batok sa CAFGU detatsment nga nahimutang sa Barangay Los Arcos, Prosperidad, Agusan del Sur niadtong Pebrero 28, 2017 sa buntag. Usa ang samaron sa pwersa sa 9th SF coy sa 3rd SFB PA.

Pagka hapon sa alas 3:20, gilunsad sa BHB – Front 14 ang usa ka aksyong pagsilot sa Sumitomo Fruits (SUMIFRU) pinaagi sa pagsunog sa gipanag-iyahan niining container van nga gikargahan sa saging didto sa Sityo Anoling, Barangay Sta Cruz, Rosario, Agusan del Sur. Gisilutan ang SUMIFRU tungod sa pagpangilog niini og yuta, padayong pagdaut sa kinaiyahan ug grabeng pagpahimulos sa mga mamumuo.

Ang sunod-sunod nga mga aksyong militar nga gilunsad sa BHB – NEMR maoy mga lakang sa pagpanalipod ug pagsukol sa katawhan ug mga rebolusyonaryong pwersa sa rehiyon. Batok kini sa bangis ug mapanumpuong all-out-war o todong gera ug Oplan Kapayapaan sa AFP. Determinadong pakyason niini ang mga pagpanulong sa mga pwersa sa AFP sa mga kabaryuhan sa rehiyon ilabina sa mga kabanikanhan.

Busa kinahanglang hiniusa, lagsik ug pursigidong molihok ang katawhan alang sa gubat pagpanalipod batok sa todong gera sa AFP ug Oplan Kapayapaan aron mabatukan ang paglapas sa tawhanong katungod nga binuhatan sa AFP.

Kinahanglan kanunay huptan sa mga Pulang manggugubat ang kaalerto, ipataas ang kaandaman sa pagsukol ug hawiran ang mga prinsipyo sa gerilyang pakiggubat. Himoong panig-ingnan ang tanang mga malampusong pagsukol ug pagdepensa batok sa mga nangatake nga mga pasistang militar. Ipataas ang ang-ang sa pagsukol ngadto sa pagpuo sa sa huyang nga kolum sa kaaway ug mosakmit og mga armas gikan kanila.

Pakusgon ang gubat sa katawhan!

Ka Ariel Montero
Tigpamaba
Regional Operational Command