Kamtin ang mga pagbabago sa ilalim ng rehimeng Duterte

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)