Homi

SOPC to the fascist AFP: Stop Using Children for Your Dirty War Tactics

Coni Ledesma, Head of the NDFP Special Office for the Protection of ChildrenStatement on the AFP arresting and claiming two minors as “NPA child soldiers” in Negros Occidental The National Democratic Front of the Philippines’ Special Office for the Protection of Children (NDFP – SOPC) strongly condemns the Armed Forces of the Philippines’ (AFP) blatant

Ipagtanggol ang kaligtasan ng Pilipinas laban sa tumitinding paghihimasok ng US at pang-uupat ng gera!

/

Pahayag ng mga kasaping organisasyon* ng National Democratic Front of the Philippines (NDFP) sa okasyon ng ika-51 Anibersaryo ng pagkakatatag ng NDFP Nalalagay sa matinding panganib ngayon ang Pilipinas. Kakaladkarin ng US ang Pilipinas sa inter-imperyalistang gera nito laban sa China sa layong panatilihin ang paghahari ng US sa rehiyon ng Asya. Ang rehimeng US-Marcos

Resist imperialist wars and confront chronic crises! Persist in struggle for genuine national liberation and democracy!

//

On the occasion of the 51st anniversary of The National Democratic Front of the Philippines (NDFP), we wish to extend militant greetings to the NDFP allied organizations, especially to the fighting Filipino masses whose unwavering spirit and determination to achieve genuine national liberation and democracy serve as the eternal wellspring of our revolutionary strength. Looming