Ang Internationale

The Internationale is exceedingly important to all proletarian internationalists. It expresses poetically and musically the revolutionary spirit and historic mission of the working class to liberate humankind from class oppression and exploitation, to overthrow the bourgeois class dictatorship and all forms of reaction and to build socialism wherever possible until communism is achieved.

JOMA SISON

Voice is an original a-capella recording recently-produced and released by Armas (NDFP member organization of revolutionary artists and cultural workers) of “The Internationale”, in celebration of the 50th anniversary of the CPP and the New People’s Army (NPA).

Downloads: Song» | Video» | Instrumental» | A-capella»

Bangon sa pagkakabusabos
Bangon, mga bihag ng gutom,
Katwiran ay bulkang sasabog
Buong lakas na dadagundong
Gapos ng kahapo’y lagutin
Tayong api ay magbalikwas
Tayo ngayo’y inaalipin
Subalit atin ang bukas

Koro: 2x
Ito’y huling paglalaban
Magkaisa nang masaklaw
Ng Internationale
Ang sangkatauhan

Wala tayong maaasahang
Bathala o manunubos
Kaya’t ang ating kaligtasa’y
Nasa ating pagkilos.

Manggagawa bawiin ang yaman
Kaisipa’y palayain
Ang maso ay ating hawakan
Kinabukasa’y pandayin.
(Ulitin ang Koro)

Manggagawa at magsasaka,
Ating partido’y dakila.
Palayasin ang mga gahaman,
Sa anakpawis ang daigdigan

Wakasan pagsasamantala
Ng mga buitre at uwak.
Sa umagang sila’y maglaho,
Mapulang araw ‘y sisikat.
(Ulitin ang Koro)