Dapat manindigan ng nagsasarili ang sambayanang Pilipino sa pagtatanggol ng teritoryo at soberanya ng Pilipinas

English

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

View all Ang Bayan issues»