10th Infantry Division derails POWs’ reunion with families

New People's Army's orders release of POWs on humanitarian grounds

By RIGOBERTO F. SANCHEZ
Spokesperson, Merardo Arce Command
NPA Southern Mindanao Regional Operational Command

The Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-New People's Army (MAC-NPA) has received the report submitted by the Crucifino Uballas Command-Front 2 Operations Command-NPA on its investigation of the cases against the four prisoners of war arrested May 12 in Compostela Valley Province. The organ of revolutionary political authority in the region likewise found probable cause for serious violations of human rights and international humanitarian law against the four accused military and paramilitary personnel of the Government of the Republic of the Philippines.

However, in consideration of the humanitarian appeals for their release, the MAC-NPA has ordered the NPA custodial unit to release Prisoners of War Cpl. Marcial B. Bawagan (SN#794130), Cpl. Ariel P. Asumo (SN#803445), Cpl. Eduardo Alcala (SN#806489) and CAA Victor Pitogo (SN#006279) subject to the actual military situation on the ground.

This utmost concern is currently being considered by the NPA so as to ensure the safe and orderly undertaking of the release. Maj. Gen. Carlos Holganza must come to his senses, and face the fact that 10th ID-AFP military operations have failed and order a Suspension of Military Operations (SOMO) in the areas of Pantukan, Mabini, Maco and Mawab.

Capt. Emmanuel Garcia's earlier pronouncement that the NPA should just "leave the (POWs) in the woods since they will surely know how to return back to camp" eloquently exposes Capt. Garcia's infantile mind, their monumental disregard for the safety of their own soldiers and the fascist AFP's ignorance of matters relating to International Humanitarian Law.

As it is now, only the 10th ID-AFP's continuing but failed military operation stands in the way of the fulfillment of the NPA's humanitarian act that will effect the return of the prisoners of war to their families.

 


10th ID-AFP dakung babag nga makauban na sa mga bihag-sa-gubat ang ilang mga pamilya luyo sa mando sa MAC-NPA nga buhian ang mga POW subay sa makitawhanong kapasikaran

Rigoberto F. Sanchez
Tigpamaba, Merardo Arce Command
NPA Southern Mindanao Regional Operational Command

Nadawat na sa Merardo Arce Command-Southern Mindanao Regional Operations Command-New People's Army (Merardo Arce Command-New People's Army) ang report nga gisumitir sa Crucifino Uballas Command-Front 2 Operations Command-NPA mahitungod sa imbestigasyon sa mga kaso batok sa upat ka Prisoners of War (POW) nga gidakop niadtong Mayo 12 sa Compostela Valley Province. Nasuta sa organo sa rebolusyonaryong politikanhong otoridad sa rehiyon nga adunay probable cause o basihanan ang gipasakang mga kaso kalabot sa mga bug-at nga kalapasan sa human rights ug international humanitarian law batok sa upat ka mga akusadong militar ug paramilitar sa Gobyerno sa Republika sa Pilipinas.

Apan, isip konsiderasyon sa makitawhanong mga apelar alang sa ilang kagawasan, ang Merardo Arce Command-New People's Army mimando ngadto sa NPA custodial unit nga irilis ang mga Prisoners of War nga silang AFP Corporal Marcial B. Bawagan (SN#794130), Cpl. Ariel P. Asumo (SN#803445), Cpl. Eduardo Alcala (SN#806489) ug CAA Victor Pitogo (SN#006279); ang rilis ipahigayon subay sa aktwal nga sitwasyong-pangmilitar ug kahimtang sa nataran.

Ang maong labihan ka mahinungdanong hisgutanan ginatimbang pag-ayo sa NPA aron masiguro ang luwas ug hapsay nga pagpahigayon sa rilis. Angayang maamgohan ni Maj. Gen. Carlos Holganza, ug atubangon ang kamatuoran nga ang mga operasyong militar sa 10th ID-AFP labihang pakyas; ug gilayong mumando sa Suspension of Offensive Military Operations (SOMO) sa mga erya sa Pantukan, Mabini, Maco ug Mawab.

Ang naunang pamahayag ni Capt. Emmanuel Garcia nga kuno "ang angayan lamang himoon sa NPA mao ang pagbilin sa mga (bihag-sa-gubat) diha sa kalasangan tungod kay makatultol ra sila pagpauli sa ilang kampo" — nagbutyag lamang sa binata nga pangatarungan ni Capt. Garcia. Gipakita niini ang labihan ka pagpakawalay-bili nila sa kaluwasan sa ilang kaugalingong mga sundalo ug ang kaignorante sa pasistang AFP sa International Humanitarian Law.

Sa pagkakaron, bugtong ang nagapadayon apan palpak nga mga operasyong militar sa 10th ID-AFP na lamang ang nagababag sa paghatag og katumanan sa makitawhanong aksyon sa NPA nga mahibalik na ang mga bihag-sa-gubat ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya, ug makauban na nila kini.